Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Template documentation
and downloads

And another site

Weather-Template Info-Forum

Webcam-Havenmond

Webcam-Havenkantoor

Webcam-Werkhaven

Webcam-WesthavenHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,4°C 14,3°C Wind from SWSW@40,7 km/h - 1018,1hPa -1,2hPa 1,3ft 9km

13,6°C 13,2°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1018,7hPa -0,8hPa 2,3ft 2km

14,1°C 12,8°C Wind from WW@35,3 km/h - 1020,1hPa +0,9hPa 3,9ft 20km

14,8°C - Wind from SSWSSW@31,7 km/h - 1007,5hPa -1,4hPa - 9km

12,4°C - Wind from SS@38,9 km/h - 1003,8hPa -1,9hPa - 9km

13,8°C - Wind from SWSW@37,1 km/h - 1015,1hPa -0,8hPa 2,6ft 20km

14,4°C - Wind from SSWSSW@35,3 km/h - 1014,1hPa -0,6hPa 2,0ft 20km

12,5°C - Wind from SS@37,1 km/h - 1005,2hPa -1,9hPa 4,6ft 9km

11,8°C - Wind from SS@33,5 km/h - -hPa - 4,6ft -

11,5°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1003,0hPa -2,0hPa 5,2ft 20km

-°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1004,1hPa -1,6hPa - 20km

14,5°C 14,6°C Wind from WW@37,1 km/h - 1020,7hPa +1,0hPa 5,2ft -

12,4°C - Wind from SSWSSW@42,5 km/h - 1004,6hPa -1,6hPa - -

11,3°C 10,8°C Wind from WSWWSW@37,1 km/h - 997,5hPa - 7,2ft -

14,4°C 13,9°C Wind from SSWSSW@31,7 km/h - 1017,0hPa -0,8hPa 9,2ft -

11,0°C 11,2°C Wind from SWSW@61,2 km/h - 993,6hPa +0,1hPa 17,1ft -

Sandettie Lightship at 03:00: Air:. 14,4°C, Water: 14,3°C, Wind: SW@40,7km/h, Baro: 1018,1hPa (-1,2), Waves: 1,3ft Greenwich Lightship at 03:00: Air:. 13,6°C, Water: 13,2°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1018,7hPa (-0,8), Waves: 2,3ft Channel Lightship at 03:00: Air:. 14,1°C, Water: 12,8°C, Wind: W@35,3km/h, Baro: 1020,1hPa (+0,9), Waves: 3,9ft Anasuria AWS at 03:00: Air:. 14,8°C, Wind: SSW@31,7km/h, Baro: 1007,5hPa (-1,4), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 03:00: Air:. 12,4°C, Wind: S@38,9km/h, Baro: 1003,8hPa (-1,9), No recent reports. North Sea at 03:00: Air:. 13,8°C, Wind: SW@37,1km/h, Baro: 1015,1hPa (-0,8), Waves: 2,6ft Clipper AWS at 03:00: Air:. 14,4°C, Wind: SSW@35,3km/h, Baro: 1014,1hPa (-0,6), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 03:00: Air:. 12,5°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 1005,2hPa (-1,9), Waves: 4,6ft Brent 'A' AWS at 03:00: Air:. 11,8°C, Wind: S@33,5km/h, Waves: 4,6ft No recent reports. North Sea at 03:00: Air:. 11,5°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1003,0hPa (-2,0), Waves: 5,2ft North Sea at 03:00: Wind: S@33,5km/h, Baro: 1004,1hPa (-1,6), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 03:00: Air:. 14,5°C, Water: 14,6°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1020,7hPa (+1,0), Waves: 5,2ft North Sea at 03:00: Air:. 12,4°C, Wind: SSW@42,5km/h, Baro: 1004,6hPa (-1,6), No recent reports. K7 Buoy at 03:00: Air:. 11,3°C, Water: 10,8°C, Wind: WSW@37,1km/h, Baro: 997,5hPa, Waves: 7,2ft No recent reports. K2 Buoy at 03:00: Air:. 14,4°C, Water: 13,9°C, Wind: SSW@31,7km/h, Baro: 1017,0hPa (-0,8), Waves: 9,2ft No recent reports. K5 Buoy at 03:00: Air:. 11,0°C, Water: 11,2°C, Wind: SW@61,2km/h, Baro: 993,6hPa (+0,1), Waves: 17,1ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 03:00 14,4 14,3 SW Wind from SW 40,7 1018,1 -1,2 1,3 9
62305 Greenwich Lightship 03:00 13,6 13,2 WSW Wind from WSW 27,7 1018,7 -0,8 2,3 2
62103 Channel Lightship 03:00 14,1 12,8 W Wind from W 35,3 1020,1 +0,9 3,9 20
62164 Anasuria AWS 03:00 14,8 - SSW Wind from SSW 31,7 1007,5 -1,4 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 03:00 12,4 - S Wind from S 38,9 1003,8 -1,9 - 9
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 03:00 13,8 - SW Wind from SW 37,1 1015,1 -0,8 2,6 20
62144 Clipper AWS 03:00 14,4 - SSW Wind from SSW 35,3 1014,1 -0,6 2,0 20
63110 Beryl A AWS 03:00 12,5 - S Wind from S 37,1 1005,2 -1,9 4,6 9
63113 Brent "A" AWS 03:00 11,8 - S Wind from S 33,5 - - 4,6 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 03:00 11,5 - S Wind from S 33,5 1003,0 -2,0 5,2 20
63117 North Sea 03:00 - - S Wind from S 33,5 1004,1 -1,6 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 03:00 14,5 14,6 W Wind from W 37,1 1020,7 +1,0 5,2 -
62114 North Sea 03:00 12,4 - SSW Wind from SSW 42,5 1004,6 -1,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 03:00 11,3 10,8 WSW Wind from WSW 37,1 997,5 - 7,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 03:00 14,4 13,9 SSW Wind from SSW 31,7 1017,0 -0,8 9,2 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 03:00 11,0 11,2 SW Wind from SW 61,2 993,6 +0,1 17,1 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteohub

Weercomputer
My Computer

Webleverancier
My provider

Davis VP2

Meteohub

My Computer

My provider