Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Andere websites:

Template documentation
and downloads

And another site

Weather-Template Info-Forum

Webcam-Havenmond

Webcam-Havenkantoor

Webcam-Werkhaven

Webcam-WesthavenHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

14,4°C 14,3°C Wind from SWSW@38,9 km/h - 1018,5hPa -0,5hPa 2,3ft 9km

13,9°C 13,2°C Wind from SWSW@35,3 km/h - 1019,1hPa -0,5hPa 1,6ft 2km

14,3°C 12,8°C Wind from WW@40,7 km/h - 1019,7hPa +0,7hPa 4,6ft 20km

14,6°C - Wind from SS@29,5 km/h - 1007,9hPa -1,5hPa - 9km

12,1°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1004,8hPa -1,3hPa - 9km

13,6°C - Wind from SWSW@37,1 km/h - 1015,5hPa -0,5hPa 2,3ft 9km

14,4°C - Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1014,2hPa -1,0hPa 2,0ft 20km

12,3°C - Wind from SS@37,1 km/h - 1006,0hPa -1,7hPa 4,6ft 20km

11,6°C - Wind from SS@29,5 km/h - -hPa - 4,3ft -

11,3°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1004,0hPa -1,3hPa 5,2ft 20km

-°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1004,9hPa -1,0hPa - 20km

14,2°C 14,8°C Wind from WW@29,5 km/h - 1020,5hPa +1,4hPa 5,9ft -

12,4°C - Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 1005,2hPa -1,7hPa - -

11,7°C 10,9°C Wind from SS@40,7 km/h - 997,7hPa - 6,6ft -

13,9°C 14,0°C Wind from SSWSSW@22,3 km/h - 1017,2hPa -0,2hPa 8,5ft -

11,2°C 11,2°C Wind from WSWWSW@57,6 km/h - 993,2hPa -0,5hPa 15,4ft -

Sandettie Lightship at 02:00: Air:. 14,4°C, Water: 14,3°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1018,5hPa (-0,5), Waves: 2,3ft Greenwich Lightship at 02:00: Air:. 13,9°C, Water: 13,2°C, Wind: SW@35,3km/h, Baro: 1019,1hPa (-0,5), Waves: 1,6ft Channel Lightship at 02:00: Air:. 14,3°C, Water: 12,8°C, Wind: W@40,7km/h, Baro: 1019,7hPa (+0,7), Waves: 4,6ft Anasuria AWS at 02:00: Air:. 14,6°C, Wind: S@29,5km/h, Baro: 1007,9hPa (-1,5), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 02:00: Air:. 12,1°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1004,8hPa (-1,3), No recent reports. North Sea at 02:00: Air:. 13,6°C, Wind: SW@37,1km/h, Baro: 1015,5hPa (-0,5), Waves: 2,3ft Clipper AWS at 02:00: Air:. 14,4°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1014,2hPa (-1,0), Waves: 2,0ft Beryl A AWS at 02:00: Air:. 12,3°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 1006,0hPa (-1,7), Waves: 4,6ft Brent 'A' AWS at 02:00: Air:. 11,6°C, Wind: S@29,5km/h, Waves: 4,3ft No recent reports. North Sea at 02:00: Air:. 11,3°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 1004,0hPa (-1,3), Waves: 5,2ft North Sea at 02:00: Wind: S@31,7km/h, Baro: 1004,9hPa (-1,0), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 02:00: Air:. 14,2°C, Water: 14,8°C, Wind: W@29,5km/h, Baro: 1020,5hPa (+1,4), Waves: 5,9ft North Sea at 02:00: Air:. 12,4°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 1005,2hPa (-1,7), No recent reports. K7 Buoy at 02:00: Air:. 11,7°C, Water: 10,9°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 997,7hPa, Waves: 6,6ft No recent reports. K2 Buoy at 02:00: Air:. 13,9°C, Water: 14,0°C, Wind: SSW@22,3km/h, Baro: 1017,2hPa (-0,2), Waves: 8,5ft No recent reports. K5 Buoy at 02:00: Air:. 11,2°C, Water: 11,2°C, Wind: WSW@57,6km/h, Baro: 993,2hPa (-0,5), Waves: 15,4ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 02:00 14,4 14,3 SW Wind from SW 38,9 1018,5 -0,5 2,3 9
62305 Greenwich Lightship 02:00 13,9 13,2 SW Wind from SW 35,3 1019,1 -0,5 1,6 2
62103 Channel Lightship 02:00 14,3 12,8 W Wind from W 40,7 1019,7 +0,7 4,6 20
62164 Anasuria AWS 02:00 14,6 - S Wind from S 29,5 1007,9 -1,5 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 02:00 12,1 - S Wind from S 33,5 1004,8 -1,3 - 9
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 02:00 13,6 - SW Wind from SW 37,1 1015,5 -0,5 2,3 9
62144 Clipper AWS 02:00 14,4 - SSW Wind from SSW 29,5 1014,2 -1,0 2,0 20
63110 Beryl A AWS 02:00 12,3 - S Wind from S 37,1 1006,0 -1,7 4,6 20
63113 Brent "A" AWS 02:00 11,6 - S Wind from S 29,5 - - 4,3 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 02:00 11,3 - S Wind from S 31,7 1004,0 -1,3 5,2 20
63117 North Sea 02:00 - - S Wind from S 31,7 1004,9 -1,0 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 02:00 14,2 14,8 W Wind from W 29,5 1020,5 +1,4 5,9 -
62114 North Sea 02:00 12,4 - SSW Wind from SSW 38,9 1005,2 -1,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 02:00 11,7 10,9 S Wind from S 40,7 997,7 - 6,6 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 02:00 13,9 14,0 SSW Wind from SSW 22,3 1017,2 -0,2 8,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 02:00 11,2 11,2 WSW Wind from WSW 57,6 993,2 -0,5 15,4 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteohub

Weercomputer
My Computer

Webleverancier
My provider

Davis VP2

Meteohub

My Computer

My provider